CILT Polska
  • Aktualności

STULETNIA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CILT 2019

 

W dniach 16 – 18 czerwiec 2019 odbędzie się Stuletnia Międzynarodowa Konferencja CILT. W Manchasterze. Delegaci będą mogli uczestniczyć w ekscytujących trzydniowych wydarzeniach. Odbędą się m.in. wystąpienia międzynarodowych gości, warsztaty oraz sesje interaktywne, konferencja "Kobiety w logistyce i transporcie”, konferencja „Young Professionals". Uczestnicy będą również mieli możliwość zaangażowania się w kształtowanie przyszłości CILT oraz przemysłu branży logistycznej i transportowej.


Tegoroczny program Konwencji koncentruje się na wyzwaniach, przed którymi stoimy jako przemysł, oraz na tym, jak zmieniamy nasz Instytut, aby im sprostać. Rozpoczynając od sesji poświęconych naszym forom dla młodych profesjonalistów i kobiet w logistyce i transporcie, dzień pierwszy będzie się koncentrował na przebudowie naszej oferty dla młodszych członków. Jest to część trwającego procesu rozpoczętego pod przewodnictwem Kevin’a Byrne, przewodniczącego Immediate Past, aby zapewnić, że nie tylko wspieramy dzisiejszych profesjonalistów, ale pielęgnujemy kolejne pokolenie liderów branży.


Nasze forum Kobiety w logistyce i transporcie, będące liderem w dziedzinie reprezentacji, równości płci i odpowiedzialności społecznej, będzie kontynuować dyskusję na temat pracy na rzecz bardziej otwartego, równego i zrównoważonego przemysłu.


Drugiego dnia omawiane będą fundamenty na kolejne stulecie perfekcyjności w logistyce i transporcie. Koncentrując się na Instytucie jako całości, program dnia będzie obejmował dyskusję na temat oferty edukacyjnej i członkowskiej oraz tego, w jaki sposób realizujemy nasze zobowiązania dotyczące wysokich standardów i dostępności w szybko zmieniającym się świecie.


Program trzeciego dnia skierowany jest na wyzwania, technologie i idee, które zmieniają naszą branżę. Trzeciego dnia prezentacje od liderów i starszych specjalistów skupią się na logistyce jako zawodzie globalnym i będą promować dyskusję na temat rozwiązań problemów na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie:
https://www.ciltinternational.org/analysis-events/cilt-international-centenary-convention-2019-2/

 

Forum Afrykańskie 2019

Tegoroczne Africa Forum odbyło się 4-6 kwietnia 2019 r. w Harare w Zimbabwe. Wydarzenie zorganizowane zostało pod hasłem “From resilience to efficiency – 100 years of navigating supply chain, logistics and transport for Africa’s growth”.


CILT Africa Forum jest regionalną inicjatywą Instytutu ustanowioną, aby wspierać podregiony i indywidualne kraje w Afryce w zawodowym rozwoju i wzroście gospodarczym, wykorzystując profesjonalizm i umiejętności członków CILT.

Nowy Międzynarodowy Prezydent CILT - Sir Peter Hendy

 

 

The Chartered Institute of Logistics and Transport ma przyjemność ogłosić nowego międzynarodowego prezesa, Sir Peter Hendy CBE, który jednocześnie obejmuje prezydencję w niezwykle ważnym momencie historii naszego Instytutu.

 

Sir Peter jest jednym z czołowych brytyjskich praktyków transportu. Będąc przewodniczącym Network Rail, odpowiada za zarządzanie i rozwój aż 20 000 mil brytyjskiej infrastruktury kolejowej. Ponadto jest także przewodniczącym London Legacy Development Corporation, która jest odpowiedzialna za rozwój Park Olimpijski Queen Elizabeth. W 2012 roku znakomicie zarządzał organizacją transportu podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.


Moment objęcia prezydencji w Stulecie Naszej Organizacji jest znaczącym wydarzeniem, który należy celebrować jednocześnie z innymi wydarzeniami przez cały rok, w tym naszą Międzynarodową Konwencją Stulecia, która odbędzie się w tym roku w Manchesterze w dniach 16-18 czerwca.

 

Sir Peter Hendy

 

 

 

Tegoroczny program Konwencji koncentruje się na wyzwaniach, przed którymi stoimy jako przemysł, oraz na tym, jak zmieniamy nasz Instytut, aby im sprostać. Rozpoczynając od sesji poświęconych naszym forom dla młodych profesjonalistów i kobiet w logistyce i transporcie, dzień pierwszy będzie się koncentrował na przebudowie naszej oferty dla młodszych członków. Jest to część trwającego procesu rozpoczętego pod przewodnictwem Kevin’a Byrne, przewodniczącego Immediate Past, aby zapewnić, że nie tylko wspieramy dzisiejszych profesjonalistów, ale pielęgnujemy kolejne pokolenie liderów branży.


Nasze forum Kobiety w logistyce i transporcie, będące liderem w dziedzinie reprezentacji, równości płci i odpowiedzialności społecznej, będzie kontynuować dyskusję na temat pracy na rzecz bardziej otwartego, równego i zrównoważonego przemysłu.


Drugiego dnia omawiane będą fundamenty na kolejne stulecie perfekcyjności w logistyce i transporcie. Koncentrując się na Instytucie jako całości, program dnia będzie obejmował dyskusję na temat oferty edukacyjnej i członkowskiej oraz tego, w jaki sposób realizujemy nasze zobowiązania dotyczące wysokich standardów i dostępności w szybko zmieniającym się świecie.


Program trzeciego dnia skierowany jest na wyzwania, technologie i idee, które zmieniają naszą branżę. Trzeciego dnia prezentacje od liderów i starszych specjalistów skupią się na logistyce jako zawodzie globalnym i będą promować dyskusję na temat rozwiązań problemów na poziomie lokalnym i międzynarodowym.


Oprócz Konwentu Stulecia, 3 listopada w hotelu Savoy w Londynie spotkają się starsi przedstawiciele branży z całego świata, gdzie 100 lat temu założono fundamenty naszego Instytutu. Jest całkowicie właściwe, że Sir Peter, weteran sektora transportu i logistyki z bagażem wzorcowej służby publicznej, powinien reprezentować nasz nowoczesny Instytut podczas tego wydarzenia.


Sir Peter Hendy CBE jest absolwentem Latymer Upper School w Londynie i University of Leeds. Po raz pierwszy dołączył do Transportu w londyńskim poprzedniku London Transport, jako stażysta w 1975 r., zdobywając doświadczenie we wszystkich aspektach działalności autobusowej. W 1989 r. Sir Peter został mianowany Dyrektorem Zarządzającym CentreWest London Buses Ltd. Pięć lat później poprowadził udane wykupienie CentreWest przez jego kierownictwo i pracowników z kapitałem podwyższonego ryzyka. Rozszerzył swój biznes, a po sprzedaży do FirstGroup plc w 1997 r. został dyrektorem dywizji w Londynie i na południowym wschodzie.


W styczniu 2001 r. Sir Peter ponownie dołączył do sektora publicznego, aby zostać dyrektorem zarządzającym Surface Transport w TfL, gdzie nadzorował rewitalizację londyńskiego autobusu, co spowodowało wzrost liczby pasażerów o ponad 60%. Jako komisarz ds. Transportu, Sir Peter prowadził największy długoterminowy program inwestycyjny w londyńskiej sieci transportowej od pokoleń, niezbędny do wspierania rozwoju gospodarczego i wzrostu nie tylko w stolicy, ale w całej Wielkiej Brytanii.


Po atakach terrorystycznych na Londyn 7 lipca 2005 r. i natychmiastowym odzyskaniu sieci transportu publicznego Sir Peter otrzymał nagrodę CBE na noworocznej liście wyróżnień za usługi dla transportu publicznego i społeczności w Londynie.


Igrzyska w Londynie w 2012 r. pokazały, jak bardzo sieć transportowa stolicy rozwinęła się pod przywództwem Sir Peter”a. Sir Peter przewodniczył Zarządowi ds. Transportu w 2012 r., w którym TfL współpracowało z organizatorami igrzysk, rządem, władzami lokalnymi, operatorami transportu i organami regulacyjnymi, aby zapewnić wszystkim sportowcom, urzędnikom i widzom dotarcie na czas, a Londyn i Wielka Brytania funkcjonował bez utrudnień komunikacyjnych i pozostawał otwarty dla biznesu.


W 2015 r. Sir Peter, po ponad 9 latach, zrezygnował ze stanowiska komisarza ds. Transportu w Londynie. Dzięki zasługom w branży usług transportowych i komunikacji w 2013 roku Królowa nadała mu tytuł szlachecki.


Sir Peter jest żonaty z Sue i ma dwoje dzieci, Dave i Annę. Wspiera organizacje charytatywne Railway Children i London Poppy Day, jest powiernikiem londyńskiego Transport Museum, wiceprezesem Widcombe Social Club w Bath oraz wspiera kościół St. Giles w Imber, Wiltshire. Ponadto jest posiada i jeździ dwoma kultowymi autobusami London Routemaster.


Mówiąc o swojej prezydencji i nadchodzącym stuleciu, Sir Peter opisał CILT jako „niezwykłą organizację, stabilnie obecną w nieustannie zmieniającym się świecie… Kiedy świętujemy mocne strony i wartości tej niezwykłej organizacji, musimy także ponownie poświęcić nasz Instytut, nasze podstawowe wartości i zadania utrzymania ich przez następne 100 lat. ”


Chartered Institute of Logistics and Transport wspiera profesjonalistów, którzy planują systemy, dostarczają surowce, zarządzają ruchem ludzi i towarów, zapewniają standardy bezpieczeństwa, a ponadto utrzymują mobilność i gospodarkę.


Jesteśmy wiodącym profesjonalnym organem dla każdego, kto pracuje w łańcuchu dostaw, logistyce i transporcie. Jesteśmy globalną rodziną, reprezentującą profesjonalistów na wszystkich poziomach we wszystkich sektorach, z misją zapewnienia osobom i organizacjom dostępu do narzędzi, wiedzy i połączeń niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w branży logistycznej i transportowej.


Założony w 1919 roku z misją doskonalenia praktyk branżowych i pielęgnowania talentów, nasz Instytut obsługuje ponad 35 000 członków w 35 krajach. Dzięki naszemu pakietowi edukacyjnemu, naszej silnej społeczności i naszemu zaangażowaniu na rzecz wysokich standardów pomagamy profesjonalistom na wszystkich szczeblach rozwijać swoją karierę i uzyskiwać dostęp do lepszych miejsc pracy.

 

 

Podpisanie umów o współpracy

 

5 czerwca 2018 r., podczas Kongresu CILT The Chartered Institute of Logistics & Transport odbywającego się we Wrocławiu, w ramach sesji Branża - CILT –Współpraca Uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią, miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy organizacją CILT (UK) - Polska, a trzema wiodącymi ośrodkami naukowymi czyli Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie (Ukraina), Uniwersytetem w Pardubicach (Czechy), Uniwersytetem w Żylinie (Słowacja)

 

 

1. Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

Uniwersytet jest obecnie jedną z najbardziej rozwiniętych lotniczych instytucji edukacyjnych, kształcących ponad 50 000 studentów, wliczając w to 1200 studentów zagranicznych z 49 krajów. Uczelnia kształci w następujących obszarach: zarządzanie, mechanika, elektronika, inżynieria elektroniczna, technologia komputerowa. Uniwersytet reprezentował Rektor - Prof. Volodymyr Isaienko.

 

 Podpisanie umowy o wspolpracy pomiedzy CILT(UK)-Polska a National Aviation University

 

 

2. Uniwersytet w Pardubicach, Czechy

Uniwersytet w Pardubicach jest jedną z 26 instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej i jedyną tego typu instytucją w regionie Pardubic. Uczelnia kształci ok. 10 000 studentów na następujących fakultetach: technologie chemiczne, ekonomia i administracja, inżynieria transportu, sztuka i filozofia, inżynieria elektryczna i informatyka. Uniwersytet reprezentowała Rektor Prof. Tatiana Molkova.

 

 Podpisanie umowy o wspolpracy pomiędzy CILT(UK)-Polska a Univerzita Pardubice

 

 

3. Uniwersytet w Żylinie, Słowacja 

Obecnie Uczelnia kształci ok. 9 000 studentów na 7 fakultetach. W ciągu 60-letniej działalności studia ukończyło 70 000 absolwentów, którzy zdobyli specjalistyczną wiedzę w obszarze transportu, nauk technicznych i społecznych, zarządzania i marketingu. Uniwersytet uczestniczy w 200 krajowych i 41 międzynarodowych projektach naukowych, ponadto organizuje 60 naukowych i branżowych wydarzeń rocznie. Uniwersytet reprezentowała Rektor Prof. Tatiana Čorejova.

 

 Podpisanie umowy o wspolpracz pomiedzy CILT(UK)-Polska a ZilinskA univerzita v Ziline

 

Kongres CILT 2018

 

O Kongresie

3-6 czerwca 2018 r. odbył się, po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowy Kongres CILT (The Chartered Institute of Logistics & Transport).
Międzynarodowy kongres CILT był spotkaniem najbardziej wpływowych osób związanych  z logistyką i transportem z ponad 40 krajów z całego świata. To prestiżowe wydarzenie każdego roku przyciąga nie tylko członków CILT, ale także przedstawicieli rządów, profesjonalistów i naukowców z branży TSL ze wszystkich kontynentów, którzy podczas kongresów CILT podejmują decyzje mające istotny wpływ na kształtowanie przyszłości branży logistycznej i transportowej.
W ramach kongresu spotykają się również przedstawiciele struktur CILT tj. Młodzi Profesjonaliści (YP), organizacji dedykowanej profesjonalistom do 35 roku życia oraz WILAT (Women in Logistics and Transport) – organizacji zrzeszającej kobiety zaangażowane w kształtowanie przyszłości światowej logistyki.
Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Członkowie CILT każdego roku spotykają się w jednym z krajów członkowskich by wspólnie podejmować decyzje, mające wpływ na rozwój branży logistycznej i transportowej.
Poprzednie kongresy odbyły się m.in. w Londynie, na Malcie, na Sri Lance, w Montrealu, w Dubaju i w Makao.
O możliwość zorganizowania kongresu w tym roku ubiegali się także pretendenci CILT z Australii, Irlandii i Nigerii, jednak Zarząd CILT na miejsce kongresu w 2018 roku wybrał Wrocław. Miejscem obrad był hotel Double Tree by Hilton.
Współorganizatorem Kongresu była Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Rektor tej uczelni, dr Marcin Pawęska jest zarazem założycielem struktur CILT (UK) w Polsce, jako jedynego akredytowanego ośrodka Instytutu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jest też jedyną w Polsce uczelnią posiadającą akredytację tego brytyjskiego Instytutu dla studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich  na kierunku Logistyka. MWSLiT, spełniając najwyższe kryteria związane z akredytacją CILT, zapewnia swoim absolwentom certyfikat, z którym mogą liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców na całym świecie.

Podsumowanie

Kongres CILT jest wyjątkowym wydarzeniem na skalę światową, na którym  raz w roku, omawiane są najważniejsze wydarzenia stojące przed branżą logistyczną. Podobnie było i w 2018 roku. Pomiędzy 3 a 6 czerwca na zaproszenie CILT i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zebrało się 250 czołowych logistyków z ponad 40 krajów by dyskutować nad nowymi technologiami związanymi z rewolucją w samochodach elektrycznych i autonomicznych oraz ocenić jak lepiej rozwijać logistykę w Europie Środkowo Wschodniej. Wśród prelegentów były takie sławy logistyki jak prof. David Cebon z Cambridge University, prof. Richard Wilding z Cranfield School Magement, prof. Rene de Koster z Rotterdam School of Management, prof. Kim Hassall z Melbourne University, czy prof. Lyu Zhongda z Ningbo University of Technology. Na Kongresie podpisano szereg umów z uczelniami z Europy Środkowo-Wschodniej, których celem jest wzajemna współpraca pomiędzy CILT a środowiskiem naukowym.
Międzynarodowy Kongres CILT, jako prestiżowe wydarzenie skupiające światowe autorytety, jest kopalnią wiedzy o trendach i aspiracjach branży logistycznej, która w każdym regionie, w każdym kraju, na każdym kontynencie jest siłą napędową gospodarki. Uczestnictwo w międzynarodowym Kongresie to także możliwość poznania miasta i regionu, który jest gospodarzem wydarzenia w danym roku. Delegaci z całego świata przyjeżdżają, aby uczestniczyć w branżowych spotkaniach i wykładach, ale także, aby poznać nowe miejsce i kulturę państwa organizującego Kongres.

 

Africa Forum 2018

 

Tegoroczne Africa Forum odbędzie się 14-16.03.2018 r. się w Abuja w Nigerii. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Budowania Zdolności i Efektywności w Usługach Logistycznych i Transportowych w Afryce.

W załączonej broszurze znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu, rejestracji i rezerwacji hotelu, a także informacje o wymogach wizowych. Wypełnione formularze rejestracyjne powinny być wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Delegaci mogą także dokonać rezerwacji bezpośrednio poprzez stronę: https://2018ciltafricaforum.com/

 

Międzynarodowy Wiceprzewodniczący Africa Forum, Dyrektor Teete OWUSU-NORTEY FCILT, Krajowy Prezydent Mr. Ibrahim A. Jibril FCILT oraz członkowie Rady CILT Nigeria zapraszają członków z 34 krajów do wzięcia udziału w Forum Africa 2018.

 

CILT Africa Forum jest regionalną inicjatywą Instytutu ustanowioną, aby wspierać podregiony i indywidualne kraje w Afryce w zawodowym rozwoju i wzroście gospodarczym, wykorzystując profesjonalizm i umiejętności członków CILT.

 

Forum Africa 2018 przyniesie z pewnością korzyści zarówno członkom indywidualnym, korporacjom, krajom, różnym podregionom jak i całemu kontynentowi. Podczas forum przedstawione zostana m.in. rozwiązania z którymi mierzy się Afryka - budowanie infrastruktury i zasobów finansowych. Będzie to także okazja do poszerzenia informacji, poznania innowacji w pakietach partnerskich oraz zapoznania się z opcjami inwestycyjnymi.

 

W drugim dniu Forum zaplanowano m.in. spotkanie delegatów członków krajowych CILT podczas którego zostaną przedstawione i omówione raporty krajowe. Ponadto odbędzie się konferencja Kobiety w Logistyce (WiLAT), gdzie omówiony zostanie rozwój roli kobiet w logistyce i prezentacja Młodych Profesjonalistów (YP).Dodatkowymi atrakcjami będą z pewnością wycieczki z przewodnikiem, sesje networkingowe, wystawy, wieczory integracyjne, wręczenie nagród i mianowanie nowego IVP/Przewodniczącego Africa Forum.

 

Spotkanie delegatów otworzy nowe perspektywy dla CILT-u w Afryce jako fundament dla zrównoważonego zarządzania i struktur finansowania.

TUTAJ  znajdą Państwo list zapraszający do wzięcia udziału w Africa Forum od Ibrahima A. Jibril, Międzynarodowego Prezydenta FCILT.

TUTAJ  można pobrać broszurę informacyjną dotyczącą omawianego wydarzenia.

 

W duchu idei Silniejsi Razem zapraszamy do przyjęcia zaproszenia oraz wzięcia udziału w dyskusjach podczas Forum Africa.

 

 

CILT (UK) - Polska
ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
CILT (UK)
© 2024 CILT.pl