CILT Polska
  • Aktualności

2nd International Forum on Agri-Food Logistics

22-23 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbędzie się 2nd International Forum on Agri-Food Logistics, pt. Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection. Partnerem tego wydarzenia jest CILT(UK)-Polska. Serdecznie zapraszamy na konferencję.


Cykl konferencji pod hasłem AGROLOGISTYKA został zapoczątkowany we wrześniu 2012 roku. Wówczas konferencja miała charakter naukowy o zasięgu krajowym.


Z uwagi na rosnącą globalizację w łańcuchach dostaw żywności kolejna edycja, w roku 2014, miała już zasięg międzynarodowy przyjmując nazwę International Forum on Agri-Food Logistics. Jednocześnie zmienił się charakter konferencji na naukowo-biznesowy. Na sesjach plenarnych i tematycznych oprócz prezentacji naukowców były prezentowane najnowsze rozwiązania praktyczne w logistyce żywności.


W tym roku odbędzie się  2nd International Forum on Agri-Food Logistics, pt. Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection. Oficjalnym językiem Forum będzie język angielski.


W ramach Forum odbędzie się także III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA, pt. Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Ta część, prowadzona w języku polskim, poświęcona będzie problematyce logistyki krajowej w sektorze agrobiznesu. Więcej informacji o tegorocznym Forum znajduje się na stronie konferencji www.agrifoodlogistics.eu oraz w ulotce.


Forum ma charakter cykliczny, następne planowane jest na czerwiec 2019.

 

 

                                                                                                 logo agro logistyka2

 

CZŁOWIEK SUKCESU ZA STERAMI CILT INTERNATIONAL

KByrneIVPRok 2017 to nowy rozdział dla The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), gdyż odchodzącego prezydenta organizacji Paula Brooksa zastąpi emerytowany podpułkownik Kevin Byrne.
CILT jest wiodącą, profesjonalną organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny logistyki i transportu na całym świecie. Instytut to ponad 35.000 członków, a jego głównym zadaniem jest promowanie logistyki, transportu i związanych z nimi łańcuchów dostaw oraz zrozumienie poprzez edukację fachowych zagadnień, przy jednoczesnym wspieraniu specjalistów z branży oraz zapewnianiu im możliwości stałego rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

 

”Przyszłość należy do nas”


Mając na uwadze doskonałe wyniki osiągnięte przez Paula Brooksa, oraz jego poprzedniczkę Dr Dorothy Chan, główne działania nowego Prezydenta będą skoncentrowane na rozbudowaniu Instytutu, zwiększeniu ilości członków, zwiększeniu wpływów politycznych oraz na ekspansji na nowe terytoria. Zwrot Przyszłość należy do nas oznacza dla Kevina Byrne rozpoczynającego pracę na stanowisku Prezydenta, iż największą uwagę będzie zwracał na młodych i przyszłych członków Instytutu.


Partner na całe życie.


Kevin Byrne jest pedagogiem. Doświadczenie zdobył ucząc na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie Lotnictwem na Uniwersytecie Dublińskim oraz na podobnych kierunkach na Uniwersytecie w Coventry w Wielkiej Brytanii. Będąc przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Standardów Edukacyjnych, Kevin Byrne doskonale zna i rozumie pracę Instytutu jako wiodącego dostawcy kwalifikacji w branży i będzie starał się wykorzystać "doskonałą ofertę edukacyjną Instytutu" z naciskiem na rolę doskonalenia zawodowego, jednocześnie zapewniając, iż " Instytut naprawdę może być partnerem na całe życie ".


Kevin Byrne jest wieloletnim członkiem CILT, do którego wstąpił w 1992 w Irlandii jako członek zarejestrowany (wtedy jeszcze Instytut działał pod nazwą CIT). W 2002 roku stał się współpracownikiem CILT. Po wieloletniej służbie w Radzie Krajowej został wybrany na stanowisko Prezesa Krajowego na okres 2 lat, począwszy od roku 2003, a następnie został mianowany na stanowisko Międzynarodowego Wiceprezesa w 2010. W styczniu 2015 Kevin Byrne został powołany na stanowisko Przewodniczącego-Elekta CILT International.


Kevin Byrne jest wybitnym wojskowym, który zrealizował wiele zadań zarówno w Irlandii jak i w innych krajach. Przez ponad 20 lat pracował w panelu kontrolerów ruchu lotniczego, a jego stanowisko oznaczało pracę operacyjną oraz pracę w biurze Public Relations. Był również dowódcą w Szkole Szkoleń Technicznych, a później w jednostce Policji Woskowej. Po koniec roku 1984 służył podczas misji pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie, w Libanie i Izraelu. W 2006 roku, pełniąc 6-miesięczną służbę poza granicami kraju, był unijnym Doradcą ds. Logistyki dla Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie, z siedzibą w stolicy Etiopii, Addis Abebie. Jego ostatnia posada to  stanowisko kierownicze jako Starszy Oficer odpowiedzialny za logistykę w Kwaterze Głównej Korpusu Powietrznego.


Poza bogatym doświadczeniem posiada też dyplom licencjata z Uniwersyteckiego College’u Galway, a także tytuł magistra z Planowania i Zarządzania Lotniskami uzyskany na  Uniwersytecie Loughborough oraz certyfikat podyplomowy  z Command and Staff School of the Irish Military College. W 2009 roku uzyskał Certyfikat Strategicznego Zarządzania na Krajowym Uniwersytecie Irlandzkim, Maynooth.


Ponadto, posiada on różne kwalifikacje ICAO i IATA w dziedzinie planowania awaryjnego lotnictwa,  a także regularnie ocenia główne ćwiczenia na lotnisku. Nadal znajduje czas, aby współtworzyć różne lokalne programy radiowe BBC na temat niezliczonej ilości zagadnień lotniczych.


Dla Instytutu fakt, iż osoba pokroju Kevina Byrne jest jego przywódcą stanowi  ogromne wyróżnienie. Jego niewątpliwe zdolności przywódcze, głębokie zrozumienie wartości edukacyjnych i dokładna znajomość branży, są obietnicą tego, że jego 2-letnia kadencja będzie udana dla całej rodziny CILT.

 

VIII KONGRES MODERN WAREHOUSE

 

Jak co roku, odbył się Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse. Tegoroczna VIII edycja odbyła się w Warszawie 16-17 listopada. Jednym z partnerów merytorycznych konferencji był CILT (UK) - Polska.


Kongres otworzył wykład Doroty Raben – eksperta z dziedziny logistyki i łańcucha dostaw. Podczas Kongresu odbyły się również debaty dotyczące różnych aspektów polskiej logistyki. Przedstawiciele firm z branży musieli także wykazać się kreatywnością oraz innowacyjnością w trakcie rozwiązywania przygotowanego case study. Nie zabrakło też czasu na integrację oraz rozmowy z uczestnikami Kongresu i praktykami logistyki.


W Kongresie udział wzięli także studenci z Koła Naukowego Logistiqua z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Członkowie Koła wrócili zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości oraz zmotywowani do dalszego pogłębiania wiedzy w tej sferze.

 

zajawka 

2 3

 

 

 

Wykład otwarty Supply Chain simplification.

14 listopada 2016 roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu gościła Haralda Hamleya - eksperta The Chartered Institute of Logistic and Transport (UK). Harald Hamley swoją karierę zawodową rozpoczynał od projektowania systemów logistycznych w dziedzinie IT. Następnie zajął się planowaniem fabryk, objął stanowisko kierownika magazynu, a także stał się ekspertem w dziedzinie łańcuchów dostaw. W swoim życiu zajmował wysokie stanowiska kierownicze w firmie Kodak oraz KPG. Harald Hamley zarządzał zespołami i obiektami w dziesięciu krajach europejskich.


Ten doświadczony logistyk i ekspert w dziedzinie łańcuchów dostaw poprowadził wykład otwarty Supply Chain simplification. W trakcie wykładu zostały poruszone kwestie dotyczące rynku globalnego oraz rynku konsumenckiego, uwzględniając lokalizację, typ magazynu i podejścia do outsourcingu. Ponadto zostały przedstawione zagadnienia dotyczące obsługi klienta w porównaniu z kosztami europejskiego łańcucha dostaw.

 

1 2
3  

China Conference 2016

31 października, w Chinach w Suining City, miała miejsce 3 Konferencja International Logistics Development Conference. Tematem przewodnim konferencji był szlak jedwabny (One Belt One Road) który oznacza między innymi efektywniejszy transport pomiędzy Azją i Europą. Rozwój infrastruktury logistycznej jest głównie finansowany przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Pod koniec 2015 roku przewidziane fundusze na rozwój One Bet one Road wynosiły 160 mld dolarów. 


Wydarzenie to wsparli międzynarodowi eksperci; odbywały się liczne prezentacje i dyskusje, a konferencję zakończył uroczysty obiad. Wykłady wygłosiło szereg mówców z całego świata w tym:

Liam Cassidy, Dyrektor Zarządzający LCL Consult Ltd, omówił najnowsze trendy Lean w środowisku produkcyjnym oraz ich wpływ na rozwój współpracy między Europą i Azją.

Ho Wai Lim, Dyrektor Huawei, przedstawił rozwiązania w łańcuchach dostaw z punktu widzenia rozwoju „internetu rzeczy”.

Mr. Henrik Christensen, współzałożyciel i Doradca Zarządu oraz Przewodniczący Silk Route Rail Ltd, mówił o wyzwaniach kolejowych na Nowym Szlaku Jedwabnym.

Hoong Chuin Lau, Profesor Systemów Informatycznych i Dyrektor w Jujitsu, prezentował wyzwania w dziedzinie badań i technologii pod kątem rozwoju jedwabnego szlaku.

Głos w konferencji zabrał także Międzynarodowy Sekretarz Generalny CILT, Keith Newton.

1 Listopada delegaci byli uczestnikami rozpoczęcia nowej inicjatywy Kobiety w Logistyce i Transporcie (WLAT) Chiny.

 

W konferencji uczestniczył dr Marcin Pawęska, Kanclerz MWSliT, Prezes CILT(UK)-Polska.


Więcej na temat konferencji znajdziesz TU.

 

 

china

 

Keith Newton, Sekretarz Generalny CILT UK (w środku) oraz dr Marcin Pawęska, Kanclerz MWSLiT, Prezes CILT (UK)- Polska (po lewej).

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość Kształcenia a Bezpieczeństwo w Transporcie”

Pod koniec października odbyła się Konferencja Naukowa Jakość Kształcenia a Bezpieczeństwo w Transporcie. Jej organizatorami były: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polski Klastr Edukacyjny, Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym oraz The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) – Polska.

 
Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących kształcenia w zakresie logistyki i transportu między przedstawicielami przedsiębiorstw z branży TSL a środowiskiem akademickim. Merytoryczna dyskusja pozwoliła na określenie pożądanych z punktu widzenia rynku efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla specjalistów z obszaru transportu i logistyki, w tym: kierowców, maszynistów, pracowników terminali i portów lotniczych.


Podczas konferencji poruszano następujące tematy:


1. Proces kształcenia w zakresie transportu ze szczególnym uwzględnieniem Life Long Learning.


2. Innowacyjne technologie i metody kształcenia w obszarze transportu i logistyki.


3. Dobre praktyki w nauczaniu specjalistów z branży TSL.


4. Doskonalenie kompetencji zawodowych – certyfikacje i szkolenia.


5. Bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku.


6. Zarządzanie w branży TSL.

 

imgp4951 imgp4967

 

imgp4968 imgp50134

CILT (UK) - Polska
ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
CILT (UK)
© 2024 CILT.pl